Ältens Fiskeklubb, startsida

1b. Medlemskap

Presentationsblad 2019 (Pdf)

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.

För medlemskap 2019 (endast individuellt medlemskap):

Betala avgiften till klubbens plusgiro 441 98 48-9. Skriv "Medlemsavgift 2019" på talongen. Skriv också tydligt namn, adress och tfnnr för den/de betalningen avser. Ange födelseår för juniorer.

Meddela oss gärna även din E-postadress.

Medlemsavgifter 2019 (inkl. Sportfiskekortet):

"Sportfiskekortet" fordras för fiske i Ältasjön (kortet gäller ej för kräftfiske).

Ältens Fiskeklubb, startsida