Ältens Fiskeklubb, startsida

2. Sportfiskekortet 2021

"SPORTFISKEKORTET", som ges ut av Sportfiskarna Stockholm, gäller för sportfiske i Ältasjön och ca 40 andra insjöar i Stockholms län. Kortet gäller även i vatten som ingår i Göteborgs gula kort.

Fiskereglerna skiljer sig åt något mellan de ingående fiskevattnen. Vad som gäller för respektive vatten redovisas på www.sportfiskarna.se/sportfiskekortet eller www.fiskekort.se.

Här nedan redovisas samlat de fiskeregler som gäller för Ältasjön.

Tillåtna fiskesätt:

Övriga regler:

Barn, t.o.m. det år de fyller 12, får fiska i Ältasjön utan fiskekort enligt de regler som gäller för Sportfiskekortet.

Sportfiskekortet gäller ej för kräftfiske.

Ältens Fiskeklubb, startsida