Arkiv. Kräftfiske 2020

Även år 2020 var ett bra kräftfiskeår i Ältasjön. De klubbmedlemmar som deltog i kräftfiskekvällarna fick i genomsnitt 24 kräftor med sig hem.